Idéen

  • Hasle Havnebad – et fælles samlingspunkt for hele byen og velbesøgt af sommerturister i alle aldre.
  • Løsning på ordentlige faciliteter for vinterbaderne i Vordingborg.
  • Et fælles samlingspunkt der både henvender sig til foreninger, borgere og turister.
  • Udnytte at Vordingborg Kommune har Danmarks længste kystlinje og skabe liv og fælles miljø på havnen.
  • Fokus på hvad bynære vandsportsaktiviteter konkret kan indeholde til vands og på land.
  • Fokus på en sammentænkning af vandsportsaktiviteter med byudvikling af Vordingborg Sydhavn.

Mange byer har i dag fået opført et havnebad ved stranden eller i havnen med stor succes. Havnebade tilfører stranden eller havnen de ligger ved et nyt rum og giver stedet en ekstra dimension af oplevelsesmæssig karakter, som mange nyder stor glæde af. Især placeringerne i havnene giver god mening, da der i forvejen er gode muligheder for udvikling og forandring her. Dette er også gældende for Sydhavnen i Vordingborg, som gennem de sidste 100 år har oplevet store forandringer. Fra at havnen var en lille fiskerihavn udviklede den sig til at være en industrihavn, med flere store produktioner og depoter omkring sig. Men som mange andre havne, så flyttede industrien væk fra vandet, og havnen er i dag et boligområde i Vordingborg, men stadig under udvikling. Boligblokke med lejligheder bliver opført, og byens kulturhus med musikskole, bibliotek og lokalhistorisk arkiv er placeret her. Havnen bliver flittigt brugt; som et udflugtssted eller af de mange forskellige vandsportsforeninger, der hører til i Vordingborg. Området er også hjem for mange af de brobyggere, der hjælper til med at opføre den nye Storstrømsbro mellem Masnedø og Falster. Senest er et flydende hotel lagt til havnepromenaden, som skal fungere hjem for ca. 300 brobyggere.

Et havnebad i Sydhavnen skal derfor være et fælles midtpunkt for turister, borgere og brobyggere. Havnebadet skal være rummeligt, og der skal tages hensyn til alle de mange flittige brugere, som i forvejen benytter sig af havnen.

Området omkring havnebadet og den brede havnepromenade skal flankeres af et karaktergivende sidde- og opholdsmøbel, som udformes i beton i stil med klipper. Klipperne kan grundet sine forskellige former og højder anvendes i forbindelse med udspring fra havnepromenaden, til afslapning, træning, udstrækning og leg og til at bevæge sig rundt på, igennem og imellem.