Havnebadet

Havnebadet skal indrettes til badning, ophold og fiskeri. Havnebadet er en udvidelse af den eksisterende anløbsbro, som udvides med en ny fast bølgeformet bro. På broen skal være en aflang servicebygning, som indeholder omklædning, bad, toilet og sauna. Der skal være en “flyvende” tribune, hvorfra man kan følge med i alt omkring havnebadet eller bare ligge og slappe af. For små og store vovehalse skal der være 1-3-5 meter udspring, der skal give udfordringer og et sug i maven. Fra servicebygning og ned til det store svømmebassin skal der være en stor bred siddetrappe, hvor man kan slappe af eller gå ned i bassinet. For personer med nedsat bevægelighed skal der være en rampe, så man kan køre ned i vandet. Der skal være et børnebassin udført som en flydebro, så bassinet får en konstant børnevenlig vanddybde. Der skal være mulighed for søsætning eller tillægning af båd fra flydebroen mod øst.

Adgang og parkering

Den primære adgang til havnebadet sker via Marienbergvej, hvorfra havnebadet kan ses fra vejkrydset ved Volmersgade. Marienbergvej går over i en bred promenade ved kulturarkaden, der knytter sig til havnebadet.

I området omkring kulturarkaden er 35 parkeringspladser og 2 handicappladser. Parkeringspladsen er omgivet af græs og hække. Fra parkering og ned til havnebadet er der fast underlag og rampe.

Mod vest skal spredte træer i sammenhæng med et stort grønt friareal skabe forbindelse mellem boligblokkene mod øst og kulturarkaden mod vest.

Tilgængelighed

Der er niveaufri adgang til havnebadet og bassinet. En rampe fra broen skal sikre mulighed for, at personer med nedsat bevægelighed kan komme i vandet. Bevægelseshæmmede kan benytte flydebroen med øst for nedstigning i både.
Omklædning, toilet og sauna har handicapadgang med niveaufri adgang.

Livredder

I skolernes sommerferie skal der være livredder på i dagtimerne.

Belysning

Adgangs- og havnepromenaden skal belyses med armaturer placeret omkring klipperne og de grønne træer omkring havnebadet. Servicebygningen og bassinerne skal være belyste. Bassinet skal også belyses under vandet. Havnebadet og det omkringliggende område skal kunne fungere som mål for gåture hele året – også når det er mørkt.

Materialevalg

Havnebadets dæk, beklædning, udspringstårn og tribune skal udføres i asketræ.
Rækværker og gelænder udføres i galvaniseret stål.

Bæredygtighed

Valg af materialer og produkter sker ud fra et livstidsperspektiv, hvor energiforbrug, udledning af giftstoffer og anden miljøbelastning vurderes.
Kun dansk træ bruges.
Belysning energioptimeres.

Den faste bro

Der anvendes en fast løsning med stålspuns og armeret beton, så broen kan modstå den stærke strøm, som jævnligt skifter. Selvom det snart er sjældent med hård frost og tyk is, skal broen også kunne modstå dette, især når bølgerne river isen løs. Fribordet fra broens trædæk til vandoverfladen kan altså variere fra 50-150 cm.
Broen skal øverst på siderne og på dækket beklædes med dansk asketræ.

Servicebygning

Der anvendes en let betonkonstruktion med armeret beton.
Indvendigt i saunaen udføres møbel i beton. Møbel og vægge beklædes med beton.
Bygningen beklædes med dansk asketræ.
Vinduer og døre udføres i aluminium.

Børnebassin

Det interne bassin skal opbygges i stål med flydepontoner støbt i armeret beton. Pontonerne skal være synkefrie og celleopdelte kerner, der øger pontonens stabilitet.
Broen skal fastholdes ved hjælp af rampen ned til bassinet samt pæle forankret i havbunden.
Der udføres en åben stålbund i bassinet med riste, der udgør en sikker og venlig bund.
Fribordet fra broens trædæk til vandoverfladen bliver ca. 40 cm.
Broen skal på dækket beklædes med dansk asketræ.
Møbel udføres i beton og asketræ.

Tribunen og udspring

Der anvendes en stålkonstruktion, der hviler af på den faste bro.
Konstruktionen beklædes med dansk asketræ.

Flydebro mod øst

Der anvendes en løsning med flydepontoner støbt i armeret beton. Pontonerne skal være synkefrie og celleopdelte kerner, der øger pontonens stabilitet.
Broen skal fastholdes ved hjælp af kæder og pæle forankret i havbunden og anløbsbroen.
Fribordet fra broens trædæk til vandoverfladen bliver ca. 30 cm.
Broen skal på dækket beklædes med dansk asketræ.

Stort bassin

Det opfyldes med sten, så der er en vanddybde på 5 m. Vægge udføres med slidsende/åbne stålprofiler, så den stærke strøm hele tiden kan sikre en god udskiftning af vandet i bassinet.

Arealer

  • Eksisterende anløbsbro: 550 m²
  • Fast broanlæg : 270 m²
  • Flydebro: 80 m²
  • Børnebro: 25 m²
  • Bassin: 320 m²
  • Tribune: 25 m²
  • Servicebygning: 50 m²